Każdy patriota powinien rozwiązać ten test przed 11 listopada. Średnia? Marna… Wręcz fatalna

Każdy patriota powinien rozwiązać ten test

r e k l a m a

r e k l a m a

Każdy patriota powinien rozwiązać ten test przed 11 listopada. Tym razem przygotowaliśmy test poświęcony odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Na jakim poziomie jest Twoja wiedza z historii? Na ile pytań odpowiesz prawidłowo? Średni wynik: 7/15.

Każdy patriota powinien rozwiązać ten test przed 11 listopada. Średnia? Marna… Wręcz fatalna


Zanim zaczniesz, upewnij się, że obserwujesz nas na Facebooku. Kliknij: Lubię to! 


To też może Ci się spodobać:

 • Jeden z sojuszy europejskich 3 czerwca 1918 wydał wspólną deklarację, w której uznał konieczność niepodległości Polski. O którym sojuszu mowa?

  • Entencie
  • Dwuprzymierzu
  • Trójprzymierzu
  • Lidze Narodowej
 • Armia Polska we Francji określana jest także:

  • Czerwoną Armią
  • Błękitną Armią
  • Białą Armią
  • Zieloną Armią
 • Komu powierzono dowództwo nad Armią Polską we Francji?

  • Józefowi Piłsudskiemu
  • Józefowi Hallerowi
  • Romanowi Dmowskiemu
  • Józefowi Dowbor-Muśnickiemu
 • Z czyjej inicjatywy utworzono Komitet Narodowy Polski z siedzibą w Paryżu?

  • Romana Dmowskiego
  • Józefa Piłsudskiego
  • Józefa Hallera
  • Józefa Dowbor-Muśnickiego
 • Co miało odciągnąć Polaków od sojuszu z ententą?

  • powołanie przez Francję Komitetu Narodowego Polskiego
  • akt 5 listopada
  • powołanie przez cesarzy Austro-Węgier i Niemiec Rady Regencyjnej
  • zgoda na utworzenie Armii Polskiej we Francji
 • Wskaż nowe ośrodki władzy odradzającej się Polski:

  • Rada Regencyjna, Tymczasowy Rząd Polski Republiki Polskiej, Polska Komisja Likwidacyjna
  • Błękitna Armia, , Polska Organizacja Wojskowa, Rada Regencyjna
  • Tymczasowy Rząd Polski Republiki Polskiej, Komitet Narodowy Polski
  • Legiony Polskie, Polska Komisja Likwidacyjna
 • Na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej stał:

  • Roman Dmowski
  • Wincenty Witos
  • Ignacy Daszyński
  • Ignacy Jan Paderewski
 • Polską Organizacją Wojskową przy współpracy z Piłsudskim dowodził:

  • Edward Rydz-Śmigły
  • Kazimierz Sosnkowski
  • Józef Haller
  • Władysław Sikorski
 • Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej powstał w:

  • Warszawie
  • Poznaniu
  • Lublinie
  • Białymstoku
 • Na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej stał:

  • Jan Paderewski
  • Edward Rydz-Śmigły
  • Ignacy Daszyński
  • Józef Piłsudski
 • Józef Piłsudski po odzyskaniu przez Polskę niepodległości objął funkcję:

  • Tymczasowego Premiera Państwa
  • Tymczasowego Naczelnika Państwa
  • Tymczasowego Prezydenta Państwa
  • Tymczasowego Zwierzchnika Sił Zbrojnych Polski
 • Na czele pierwszego polskiego rządu po odzyskaniu niepodległości stał:

  • Jędrzej Moraczewski
  • Ignacy Jan Paderewski
  • Ignacy Daszyński
  • Józef Piłsudski
 • Endecja zaakceptowała dopiero rząd:

  • Ignacego Daszyńskiego
  • Jędrzeja Moraczewskiego
  • Józefa Piłsudskiego
  • Ignacego Paderewskiego
 • Którą datę uznaje się za moment odzyskania przez Polskę niepodległości?

  • 3 maja
  • 11 listopada
  • 15 lipca
  • 24 grudnia
 • W skład Błękitnej Armii wchodzili:

  • polscy ochotnicy służący wcześniej w armii francuskiej
  • emigranci z USA, Kanady i Brazylii
  • jeńcy państw centralnych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Lektury szkolne

Lektury szkolne – jak dobrze je znasz? Nawet najlepsi uczniowie mają problem z tymi pytaniami

80% osób nie potrafi rozwiązać tego quizu bez błędu

80% osób nie potrafi rozwiązać tego quizu bez błędu. Zdobędziesz 15/15?