Każdy patriota powinien rozwiązać ten test przed 11 listopada. Średnia? Marna… Wręcz fatalna

 • Pytanie z

  Jeden z sojuszy europejskich 3 czerwca 1918 wydał wspólną deklarację, w której uznał konieczność niepodległości Polski. O którym sojuszu mowa?

  • Entencie
  • Dwuprzymierzu
  • Trójprzymierzu
  • Lidze Narodowej
 • Pytanie z

  Armia Polska we Francji określana jest także:

  • Czerwoną Armią
  • Błękitną Armią
  • Białą Armią
  • Zieloną Armią
 • Pytanie z

  Komu powierzono dowództwo nad Armią Polską we Francji?

  • Józefowi Piłsudskiemu
  • Józefowi Hallerowi
  • Romanowi Dmowskiemu
  • Józefowi Dowbor-Muśnickiemu
 • Pytanie z

  Z czyjej inicjatywy utworzono Komitet Narodowy Polski z siedzibą w Paryżu?

  • Romana Dmowskiego
  • Józefa Piłsudskiego
  • Józefa Hallera
  • Józefa Dowbor-Muśnickiego
 • Pytanie z

  Co miało odciągnąć Polaków od sojuszu z ententą?

  • powołanie przez Francję Komitetu Narodowego Polskiego
  • akt 5 listopada
  • powołanie przez cesarzy Austro-Węgier i Niemiec Rady Regencyjnej
  • zgoda na utworzenie Armii Polskiej we Francji
 • Pytanie z

  Wskaż nowe ośrodki władzy odradzającej się Polski:

  • Rada Regencyjna, Tymczasowy Rząd Polski Republiki Polskiej, Polska Komisja Likwidacyjna
  • Błękitna Armia, , Polska Organizacja Wojskowa, Rada Regencyjna
  • Tymczasowy Rząd Polski Republiki Polskiej, Komitet Narodowy Polski
  • Legiony Polskie, Polska Komisja Likwidacyjna
 • Pytanie z

  Na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej stał:

  • Roman Dmowski
  • Wincenty Witos
  • Ignacy Daszyński
  • Ignacy Jan Paderewski
 • Pytanie z

  Polską Organizacją Wojskową przy współpracy z Piłsudskim dowodził:

  • Edward Rydz-Śmigły
  • Kazimierz Sosnkowski
  • Józef Haller
  • Władysław Sikorski
 • Pytanie z

  Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej powstał w:

  • Warszawie
  • Poznaniu
  • Lublinie
  • Białymstoku
 • Pytanie z

  Na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej stał:

  • Jan Paderewski
  • Edward Rydz-Śmigły
  • Ignacy Daszyński
  • Józef Piłsudski
 • Pytanie z

  Józef Piłsudski po odzyskaniu przez Polskę niepodległości objął funkcję:

  • Tymczasowego Premiera Państwa
  • Tymczasowego Naczelnika Państwa
  • Tymczasowego Prezydenta Państwa
  • Tymczasowego Zwierzchnika Sił Zbrojnych Polski
 • Pytanie z

  Na czele pierwszego polskiego rządu po odzyskaniu niepodległości stał:

  • Jędrzej Moraczewski
  • Ignacy Jan Paderewski
  • Ignacy Daszyński
  • Józef Piłsudski
 • Pytanie z

  Endecja zaakceptowała dopiero rząd:

  • Ignacego Daszyńskiego
  • Jędrzeja Moraczewskiego
  • Józefa Piłsudskiego
  • Ignacego Paderewskiego
 • Pytanie z

  Którą datę uznaje się za moment odzyskania przez Polskę niepodległości?

  • 3 maja
  • 11 listopada
  • 15 lipca
  • 24 grudnia
 • Pytanie z

  W skład Błękitnej Armii wchodzili:

  • polscy ochotnicy służący wcześniej w armii francuskiej
  • emigranci z USA, Kanady i Brazylii
  • jeńcy państw centralnych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Karolina Snowarska

Napisane przez Karolina Snowarska

Dziennikarka, miłośniczka sportu w każdej postaci. Uprawia biegi narciarskie i tenis. Publikuje głównie quizy z wiedzy ogólnej, ale też quizy geograficzne, historyczne i quizy ze znajomości zasad języka polskiego. Chcesz się skontaktować? Napisz wiadomość.

10 cytatów

10 cytatów, dzięki którym błyśniesz wśród znajomych. Znasz je wszystkie?

Polsce w XXI wieku

Co do tej pory wydarzyło się w Polsce w XXI wieku? Idę o zakład, że już nic nie pamiętasz. Mylę się? Udowodnij zyskując co najmniej 9/12