Tylko 1 na 80 osób potrafi odpowiedzieć na te pytania. Myśleliśmy, że to o wiele łatwiejsze. A jak tobie pójdzie?

Tylko 1 na 80 osób potrafi odpowiedzieć na te pytania

reklama

reklama

Tylko 1 na 80 osób potrafi odpowiedzieć na te pytania. Temat: psychologia. Znajomość psychologii bardzo przydaje się w życiu. Dzięki temu lepiej rozumiemy swoje zachowanie, zachowanie innych ludzi i nie mamy problemów z rozwiązywaniem quizów takich jak ten.

Tylko 1 na 80 osób potrafi odpowiedzieć na te pytania. Myśleliśmy, że to o wiele łatwiejsze. A jak tobie pójdzie?


Zanim zaczniesz, upewnij się, że obserwujesz nas na Facebooku. Kliknij: Lubię to! 


To też może Ci się spodobać:

 • Question of

  Odchylenie umysłu od jego normalnego stanu lub zmiana typowego zachowania, to:

  • Abreakcja
  • Nieprawidłowość
 • Question of

  Zmiana istniejących lub utworzenie nowych struktur poznawczych w celu lepszego dopasowania się do środowiska, to:

  • Akomodacja
  • Akredytacja
 • Question of

  Umiejętność nadzorowania działań i zachowań, podczas wykonywania zadania, aby upewnić się, że zostanie ono zakończone zgodnie z wcześniej zaplanowanym planem działania, to:

  • Adaptacja
  • Aktualizacja
 • Question of

  Zaburzenie, w którym jednostka nie jest w stanie dostosować się do warunków, aby zaspokoić swoje potrzeby i nie radzi sobie ze stresem, to:

  • Zaburzenie adaptacyjne
  • Zaburzenie więzi uczuciowej
 • Question of

  Wprowadzenie człowieka w stan hipnozy i powolne cofanie się jego pamięci do wydarzeń, które wpływają na stan psychiczny i codzienne funkcjonowanie jednostki, to:

  • Regresja hipnotyczna
  • Percepcja podprogowa
 • Question of

  Zaburzenie charakteryzujące się niską samooceną, obniżonym nastrojem i brakiem zainteresowania czynnościami życia codziennego, to:

  • Depresja
  • Apatia
 • Question of

  Stan nerwowy, który powoduje sztywnienie mięśni, znieruchomienie ciała i utratę wrażliwości na ból, to:

  • Błąd konfirmacji
  • Katalepsja
 • Question of

  Sposób rozumowania, który polega na centralnym umiejscowieniu własnej osoby w świecie i niezdolności do akceptowania innych poglądów i postaw niż własne, to:

  • Narcyzm
  • Egocentryzm
 • Question of

  Zaburzenie afektywne charakteryzujące się występowaniem podwyższonego bądź drażliwego nastroju, gonitwą myśli, trudnościami w zasypianiu, przymusem mówienia, to:

  • Mania
  • Histeria
 • Question of

  Stan, w którym osoba negatywnie postrzega swoje życie, a zwłaszcza swoją przyszłość, to:

  • Negatywizm
  • Pesymizm
 • Question of

  Funkcja umysłu umożliwiająca rozróżnianie czasu, osób i miejsc, to:

  • Operacjonalizacja
  • Orientacja
 • Question of

  Lęk odczuwany przez jednostkę przed sytuacjami, rzeczami, czynnościami lub ludźmi, który może być intensywny, irracjonalny i uporczywy, to:

  • Fobia
  • Psychodrama
 • Question of

  Transformacja zachowania od akceptacji lub bierności do postawy wojowniczej, rewolucyjnej lub ekstremalnej, to:

  • Radykalny behawioryzm
  • Radykalizacja
 • Question of

  Proces poznawczy, w którym szuka się przyczyn, wyciąga wnioski, planuje działanie, to:

  • Rozumowanie
  • Rekognicja
 • Question of

  Umiejętność zastosowania wiedzy i doświadczenia oraz umiejętna, skuteczna reali­zacja celów i zadań, to:

  • Mądrość
  • Rekognicja

15 pytań

15 pytań, na które wstyd nie znać odpowiedzi. Ale tylko co 10 osoba odpowiada bez błędu

Filmy z czasów PRL

Filmy z czasów PRL-u. Tylko jeśli naprawdę dobrze je pamiętasz, zdobędziesz 100%. Wykładacie się na 9. pytaniu